Najważniejsze jest zdrowie

Uzdrowisko czy poligon – jeziora łagowskie zagrożone

Łagów Lubuski to malowniczo położona miejscowość, która w ostatnim czasie stała się przedmiotem poważnego sporu. Wójt chce, by powstało tam uzdrowisko, zaś wojsko snuje plany rozwoju poligonu.

Te dwie skrajnie różne wizje przyszłości Łagowa są nie do pogodzenia, trudno jednak rozstrzygnąć, która z nich ostatecznie zostanie zrealizowana. I jedna, i druga strona mają bardzo poważne argumenty na poparcie swoich racji. Wójt stara się o zdobycie dla Łagowa dopisku Zdrój w nazwie już od dłuższego czasu.

jezioro

Liczy na to, że tak jak inne miejscowości uzdrowiskowe przyciągnie to do miejscowości nowych turystów i kuracjuszy, a tym samym przyczyni się do zwiększenia dochodów gminy.

Atrakcyjne położenie miejscowości z pewnością sprzyja realizacji tych planów. O tym, na jakim są etapie ma rozstrzygnąć urzędnik z ministerstwa zdrowia, który w najbliższym czasie ma się pojawić z wizytacją w Łagowie. Nie wiadomo jednak, czy jego wizyta nie będzie bezcelowa.

Jeśli wojsku uda się przeforsować jego plan, wszelkie szanse na uczynienie Łagowa miejscowością uzdrowiskową zostaną przekreślone. Wojsko chce zająć część jeziora pod swój poligon, co pozwoli mu na modernizację strzelnicy, z której skorzysta. Wojskowi argumentują, że tylko w ten sposób uda się utrzymać tamtejszą jednostkę wojskową.

Brak możliwości rozwoju może sprawić, że jednostka zostanie przeniesiona do innej miejscowości, która stworzy jej lepsze perspektywy.